9ia9swxi4vd593w6hpud57ql5mdrrr186044836088771
Coaching

Coaching og Fremtidens medarbeider!

Endring og omstilling er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endring skjedd hyppigere enn i dag. For å lykkes som bedriftsleder og ansatt, er evnen til endring blitt helt nødvendig. Samtidig oppleves gjerne et paradoks, for selv om de fleste av oss for lengst har forstått at vi må vende oss til hyppig endring blir slike prosesser gjerne møtt av massiv motstand. 


En helt fundamental kompetanse for den nye medarbeideren blir omstillingsevne i seg selv og den enkeltes evne til å jobbe selvstendig mot målene som settes. Det vil bli helt nødvendig å være lærevillig i tillegg, for endring krever i de fleste tilfeller også ny kompetanse. Den nye medarbeideren må være innovativ og ha mot til å stille spørsmål ved det etablerte, våge å være kritisk og nyskjerrig og ikke bare gå inn i en ferdig rolle, men være med på å forme og utvikle den. 

 

Å lære seg å trives med endring blir ingen dum egenskap fremover. Jeg mener det var Anita Krohn Trådseth som beskrev drømmemedarbeideren slik:

 1. Kritisk vurderingsevne.
 2. Raskt se sammenhengen og hva som er viktig i informasjonsoverfloden.
 3. Jobbe effektivt virtuelt.
 4. Nysgjerrig, åpen for endring.
 5. Våge å utfordre og gå utenfor komfortsonen.
 6. Tørre å feile, for så å lære av feilene.
 7. Evne til kreativ problemløsning, ikke bare passivt å finne fem feil. 


Andre egenskaper som er attraktive i dag, er relasjonskompetanse, evnen til å skape, utvikle og håndtere ulike relasjoner. Relasjonskompetanse er basis for å kunne dra nytten av mangfold av kolleger og skape et konstruktivt samarbeid med flere. I en verden med overflod av informasjon og data kan ingen egentlig få full kontroll. Da blir en annen viktig egenskap å navigere godt i det som er viktig for oppgaven som skal løses. 

 

Å fullføre arbeidet når det er godt nok, sette grenser, prioritere og sørge for nok innsikt til å ha et godt overblikk. Kritisk vurderingsevne, å raskt se sammenhenger og å søke råd og innspill blir viktig. Et viktig verktøy blir å jobbe effektivt virtuelt, bruke nye verktøy for kommunikasjon og samarbeid. 

Så hva har dette med coaching å gjøre?

Joda, slik arbeidslivet endrer seg, vil evnen til å nå mål og endre egne vaner og rutiner, være et viktig suksesskriterie for å lykkes, enten som ansatt, leder eller selvstendig næringsdrivende. Jo, mer fokus det blir på endring, desto viktigere blir endringsegenskapen og da også coaching. Flere og flere av oss vil gå til sertifiserte coacher for å få kraft og ideer til å lykkes og det vil bli svært vanlig og nødvendig med selvcoaching. 

 

Vi trenger kompetansen og den kan vi skaffe oss ved å ta utdanninger innen NLP og coaching, kurs eller lese oss opp på teknikkene. 

 

Coachingpakkene jeg selger, er rettet mot de som gjerne vil lykkes i arbeidslivet og som gjerne vil stå fremst i køen når de mest interessante jobbene besittes. De som gjerne vil nå egne mål, enten de handler om karriere, helse, fysisk aktivitet, livslang læring, kosthold, økonomi eller kjærlighet. 

coaching and management

Coaching er viktig for arbeidsgivere!

Coaching er blitt stadig viktigere for arbeidsgivere i møte med hyppige endringer. Med den raske teknologiske utviklingen og det stadig skiftende forretningslandskapet, er det avgjørende for bedrifter å investere i sine ansattes utvikling for å holde tritt med disse.

 

Coaching kan hjelpe ansatte med å tilpasse seg nye teknologier, holde seg motiverte og utvikle nye ferdigheter som gjør dem i stand til å lykkes i rollene sine.

 

Coaching kan ha mange former, fra en-til-en økter med en leder til gruppeworkshops ledet av en ekstern ekspert.

 

Uansett format bør coaching skreddersys til de individuelle behovene til hver enkelt ansatt. Dette betyr å identifisere områder der de kan dra nytte av ytterligere opplæring eller veiledning, og samarbeide med dem for å utvikle en plan for forbedring.

 

God coaching innebærer også regelmessige tilbakemeldinger og anerkjennelse av fremgang, noe som kan hjelpe ansatte til å holde seg motiverte og engasjerte.

 

Til syvende og sist er coaching en investering i både ansatte og organisasjonen som helhet. Ved å tilby verktøyene og støtten de trenger for å lykkes, kan bedrifter sikre at arbeidsstyrken deres er rustet til å navigere i utfordringene i et forretningsmiljø i stadig endring.

Coaching and employee

Coaching er viktig for medarbeiderne!

Coaching er blitt like viktig for ansatte.  I dagens fartsfylte og raskt utviklende arbeidsmiljø har coaching blitt et viktig verktøy for ansatte for å ligge i forkant. Bedrifter står overfor konstante endringer i teknologi, markedstrender og forbrukerpreferanser, og medarbeiderne må kontinuerlig lære og tilpasse seg for å holde seg relevante og konkurransedyktige.

 

 • Coaching gir medarbeideren de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å navigere disse endringene effektivt.
 • Coaching hjelper medarbeidere til med å identifisere forbedringsområder, gi konstruktive tilbakemeldinger og skaper samtidig et veikart for personlig og faglig utvikling.
 • Coaching fremmer også en følelse av ansvarlighet, oppmuntrer til selvrefleksjon og bygger selvtillit.
 • Dessuten er coaching ikke bare for ansatte med høy ytelse eller de som søker forfremmelser. Det er for alle som ønsker å forbedre sine ferdigheter, utvikle nye eller overvinne utfordringer på arbeidsplassen.

 

Bedrifter som investerer i coaching ser konkrete fordeler, som økt produktivitet, engasjement og oppbevaringsrater. Avslutningsvis har coaching blitt en avgjørende komponent i medarbeiderutvikling i møte med konstant endring. Den støtter ansatte i å tilpasse seg nye utfordringer, lære nye ferdigheter og oppnå sitt fulle potensial. Bedrifter som prioriterer coaching vil sette seg selv og sine ansatte klar for suksess i det stadig skiftende forretningslandskapet.