Kan hvem som helst bruke tittelen Coach?

Coachingpakke, e-bøker+design

På nåværende tidspunkt er ikke tittelen «coach» beskyttet. Dette innebærer at alle som ønsker det kan kalle seg coach, uavhengig av om de har utdanning eller trening innen coaching.

Konsekvensen er selvfølgelig at det er stor variasjon mellom de som benytter tittelen, men det betyr ikke nødvendigvis at de som har utdanning som coach blir en bedre coach eller lykkes bedre enn de som ikke har det.

Tony Robbins er et godt eksempel, fordi han ikke har en formell utdanning som coach eller motivator, men valgte å følge Jim Rohns kurs fra han var 17 år.

For å kunne jobbe som coach, trenger du noen helt tydelige egenskaper:

  • En unik evne til å sette deg inn i situasjonen til veisøker.
  • Tilstrekkelig kompetanse til at du kan hjelpe andre mennesker til å se alternativer og gode løsninger for dem.
  • Du må også være fordomsfri og en likeverdig samtalepartner med stor forståelse og respekt for at mennesker har en ulik oppfatning av virkeligheten.
  • Gode empatiske evner er en forutsetning!
  • Og selvfølgelig, gode kommunikasjon -og lytte egenskaper.

Jobber du som veileder, helsearbeider, samlivsterapeut, på et karrieresenter, for en tiltaksarrangør eller som prest, kan en coachingutdanning eller en stor interesse for coachingmetode og teknikker, føre til at du lykkes godt.

De som driver coachingutdannelser i Norge i dag jobber for å få en felles norsk standard for å bidra til kvalitet og forutsigbarhet for alle som benytter coachingtjenester. De ser på blant annet krav til kjernekompetanse, opplæring/undervisning og krav til veiledning og sertifisering.

Selv lærte jeg coaching under studiet karriereveiledning på høgskolen i Telemark, en videreutdanning jeg tok da jeg jobbet i NAV i 2012. GROW modellen som du lærer i E-bok; lær deg coaching er grunnleggende for all coaching.

Det som derimot har bidratt til suksess, er alle kursene jeg har tatt gjennom årene. Ikke minst bruk av coachignverktøy og gjerne hvit ark og fargestifter 🙂 (Teknikk hentet fra Gestaltundervisning helt tilbake til 2005)

Forskjellen på en god coach er svært ofte egenskapene jeg nevnte ovenfor og selvfølgelig en stor interesse for å hjelpe en annen. 

 

Coachingmetoden og coachingteknikker, er spennende verktøy også for selvcoaching!

I den moderne verden hvor alt endres utrolig fort, er det en forutsetning at de fleste av oss har evne til endring. Selvcoaching handler om å lede seg selv gjennom en prosess for å nå profesjonelle eller personlige mål.

Mange er blitt bevisste på at de selv er ansvarlige for eget liv og egen utvikling, og at de trenger en del teknikker for å hjelpe seg selv – både på jobb og privat. 

Dette hjelper coaching deg med, enten du jobber som IT utvikler, finansrådgiver, direktør eller noe helt annet.

Her kan du lese mer om coachingpakken jeg selger: Den Ultimate Coachingpakken!

anneli brannfjell
anneli brannfjell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *