9ia9swxi4vd593w6hpud57ql5mdrrr186044836088771

Alt for mange finner ikke mening i jobben de utfører eller savner  et arbeidsmiljø og en ledelse som fører til mestring, vekst og arbeidsglede!  I denne læringspakken lærer du hva du skal se etter for å finne en jobb som passer deg  slik at du selv kan ta ansvar for å skape en sterk og utviklende karriere!

Karrierekompasset: Design Din Drømmebedrift. Om Mening, Formål, Tilhørighet, flyt og Storytelling!

Design din drømmebedrift

Læringspakken inneholder:

Tittelen i seg selv er beskrivende for prosessen du nå skal gjennom. Ved å reflektere over dine drømmer, ønsker og preferanser, skal du bli i stand til å skape din imaginære drømmebedrift. Du lærer:

 • Hva som skaper mening for deg. 
 • De ulike karriereveiene og hvordan du kan gripe tak i din og utvikle den videre ut fra den røde tråden i jobbene du har hatt. 
 • Hvilket arbeidsmiljø som passer deg perfekt.
 • Å skrive din unike karrierfortelling.
 • Å bygge din drømmebedrift, med karriereverktøyet; Desig din drømmebedrift. 

Målet er at du skal stå sterker i dine jobbsøkerpårosesser, men også at du skal bli i stand til å veilede andre når de står ovenfor karrierevalg!

Mening, formål, verdier og Livsprosjekt!

I vårt søk etter et meningsfullt og oppfylt liv, står vi overfor en rekke utfordringer og valg. Sentralt i denne reisen er fire hovedtemaer som danner hjørnesteinene i vår personlige utvikling: 

 • Drømmer er de indre visjonene og ønskene som driver oss fremover.
 • Mening er den dype følelsen av formål og verdi som vi søker i livet
 • Formål er den overordnede visjonen eller målet som vi arbeider mot.
 • Verdier er de grunnleggende prinsippene og overbevisningene som guider våre handlinger og valg.

 

Gjennom å utforske disse fire hovedtemaene – drøm, mening, formål og verdier – kan vi skape en sammenhengende visjon for vårt livsprosjekt.

Design din drømmebedrift; Den røde tråden i din karriere!

I denne boken vil vi utforske veier mot en meningsfull og tilfredsstillende karriere, uansett hvilken fase du er i livet eller hvilken bransje du er interessert i.

 • E-boken er perfekt for deg som vil skifte yrke og karrierevei – og for deg som jobber som karriereveileder.
 • Vi ser også på hvordan det er mulig å navigere for å skape endringer i karriereveien din, identifisere den røde tråden i din karrierehistorie, og utnytte dine styrker og overføringsverdier for å lykkes i ditt karriereskifte

 

Gjennom oppgaver og øvelser vil du få muligheten til å utforske dine egne karrieremål, identifisere dine styrker og interesser, og designe en karrierevei som er unik for deg.

Design din drømmebedrift; Mening og formål.

I denne delen av “Design din drømmebedrift”, vil vi utforske konseptet med meningsfullt arbeid og hvordan du kan designe din drømmebedrift rundt dine personlige verdier og formål.

 • Vi vil se nærmere på hvorfor det er viktig å finne mening i jobben, gjennomføre en verdirefleksjonsøvelse og utforske hvordan du kan formulere ditt personlige formål.
 • Du vil også få konkrete eksempler på formål og vi veileder deg slik at du kan definere ditt eget formål.  

 

Ved å reflektere over hva som virkelig betyr noe for deg og hva du ønsker å oppnå i karrieren, kan du legge grunnlaget for en meningsfull og givende karriere  som er i harmoni med ditt indre selv.

Design din drømmebedrift; Tilhørighet og flyt!

Tilhørighet og Flyt”, er en utforskning av de fundamentale elementene som gjør arbeidsmiljøet til et sted som inspirerer og engasjerer de som jobber der. 

 • Vi dykker ned i begreper som tilhørighet og transcendent, og hvordan disse konseptene kan legge grunnlaget for en bedriftskultur som fremmer trivsel, engasjement og produktivitet.
 • Gjennom eksempler og praktiske øvelser vil vi veilede deg i å kartlegge din personlige trivselsprofil og vurdere områder som kan øke din tilhørighet og trivsel på jobben.

 

Du lærer også hvordan du kan øke din arbeidsflyt, hva som skal til for at du vil opppleve denne transcendente følelsen. 

Design din drømmebedrift; Storytelling!

I denne e-boken skal du lære hvordan refleksjon over din egen historie kan være en kraftig kilde til innsikt, inspirasjon og personlig vekst.

 

 • Å lære å skrive og fortelle din egen historie er ikke bare for å kommunisere med andre – det er også for din egen del.
 • Gjennom denne prosessen vil du oppdage mye om deg selv: dine verdier, lidenskaper, styrker, svakheter og ambisjoner.
 • Du vil utforske dine erfaringer, utfordringer og triumfer, og reflektere over hvordan disse har formet den personen du er i dag.

 

Historiefortelling handler ikke bare om å formidle begivenheter eller handlinger; det handler om å utforske dine indre tanker, følelser og motivasjoner.

De fysiske betingelsene for din drømmebedrift!

Dette er den siste delen av karriereverktøyet, design din drømmebedrift og som skal handle om “Reisverket – Konteksten til din drømmebedrift”.

 

 • Vi vil utforske hvilken type bedrift du ønsker å jobbe i.
 • Vi vil se på spørsmål som størrelsen på bedriften, om den er lokal, nasjonal eller internasjonal, språket som brukes, arbeidsmiljøet (åpent landskap eller kontor), og andre faktorer som kan påvirke din suksess på arbeidsplassen.
 • Ved å utforske disse elementene vil du kunne danne et klart bilde av hva slags bedrift eller virksomhet som passer best for deg slik at du kan lete etter din ideelle bedrift.

 

Du vil også få en god innføring i selve karriereverktøyet; design din drømmebedrift og sette selve bedriften sammen med dør, vinduer og reiseverk!

Øvelser og teknikker i karriereverktøye; Design din drømmebedrift!

Her får du alle øvelsene og teknikkene samlet, slik at du har alle verktøyene du trenger på ett sted.

 • Du vil legge merke til at det er en rekke refleksjonsoppgaver inkludert. Dette er viktig for å lykkes med prosessen, da det hjelper deg med å kjenne dine preferanser og mål.
 • Etter å ha gått gjennom alt, kan du lage en oversikt eller tegning av dine preferanser. Med andre ord, tegne din drømmebedrift med tak, konstruksjon, dør, vinduer og reisverk. Ikke misnt fylle ebdriften med innhold. 

 

Når du har en klar forståelse av dine preferanser, kan du bruke denne kunnskapen til å skrive CV, jobbsøknad, forberede deg til intervju og til slutt gjennomføre et jobbintervju med større trygghet.

BONUS: Tidsstyring og Produktivitet!

Formålet med denne bonusboken er å gi deg praktiske verktøy, strategier og innsikt som vil hjelpe deg med å forbedre din tidsstyringsevne og øke din produktivitet som jobbsøker og i din karriere. Du skal lære:

 • Hvordan identifisere og håndtere vanlige tidsslukere og distraksjoner.
 • Metoder for å effektivt planlegge og organisere din tid, slik at du kan oppnå dine mål mer effektivt.
 • Teknikker for å forbedre din produktivitet og arbeide mer fokusert og effektivt.
 • Hvordan motivere deg selv til å opprettholde gode tidsstyringsvaner og håndtere stress i din karriere.
 • Tips og ressurser for å oppnå en sunn balanse mellom arbeid og personlig liv, slik at du kan trives både på jobb og utenfor.

 

Effektiv tidsstyring spiller en avgjørende rolle i karriereutvikling, og kan være nøkkelen til å oppnå suksess og trivsel både på jobb og i livet generelt.

Videoressurser!

Læringsvideoer

Læringspakken inneholder 7 læringsvideoer_ Til sammen 88 minutter

 1. Introduksjon til karriereverktøyet; Design din drømmebedrift
 2. Finn større mening.
 3. Formål
 4. Fagdisiplinveien
 5. Karriereeventyreren
 6. Tilhørighet
 7. Design din drømmebedrift

Kontakt: 

Jeg er tilgjengelig på e-post: anneli@aylanordic.no. Svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. Ikke vær redd for å ta kontakt. Jeg blir også glad for tilbakemeldinger og tips og triks til nye produkter eller temaer!

Forslag til Nye Læringspakker!

Det kommer stadig oppdateringer på Nye Produkter!

Har du først kjøpt en læringspakke er sannsynlighvetene store for at NEDLASTINGSSIDEN som du får tilgang til også vil vokse med NYE Produkter innen temaet for læringspakken!

Læringspakkene er delt inn etter tema og du velger selv hvilke tema du er spesielt interessert i!

Hver læringspakke har 7 E-bøker eller mer!

Add Your Heading Text Here

Jobbsøkersuksess

For å oppnå karrieresuksess i den digitale tidsalderen er det avgjørende å mestre kunsten å sikre drømmejobben. 

Fra utforming av en profesjonell CV og en engasjerende søknad til å imponere under jobbintervjuet, krever det inngående kunnskap om jobbsøkingens finesser, evnen til å skape en god kjemi og kunsten å presentere deg med tillit og troverdighet.

 

Med syv omfattende e-bøker dekker vi alt du trenger for å navigere gjennom jobbsøkingsprosessen med tillit og kompetanse, inkludert strategier for å utnytte digitale verktøy og plattformer til din fordel.

 

Læringspakken er perfekt sammen med Karrierekompasset: Design din Drømmebedrift!

Motivasjonsmagi!

Motivasjonsmagi

7 lærings e-bøker om Motivasjon som er fylt med teknikker og øvelser:

Lærer deg teorien bak, slik at du skal forstå kjernen i din egen og andres motivasjon. 

Gir deg det du trenger for å lykkes som leder med å skape et arbeidsfellesskap med topp motiverte og effektive medarbeidere.

Styrker rollen din som motivator ved å fylle opp verktøy kisten din når du skal ut for å jobbe i en bedrift. 

 

Dette er den mest oppfattende motivasjonspakken på markedet akkurat nå og målet er at du ikke bare skal lære alt om motivasjon, men faktisk kunne bruke teknikkene og øvelsene på team og andre mennesker. 

Bio hacking og omprogrammering av hjernen!

Omprogrammering av hjernen

“Bio hacking og omprogrammering av hjernen” handler om å ta aktiv kontroll over liv og karriere ved å bruke kjente omprogrammerings- teknikker. 

 • Du vil bli i stand til å endre tankemønstre og vaner og vil oppleve at det blir enklere å overvinne hindringer, unngå selvsabotasje, overtenking og negativt selvsnakk.
 • Inkludert i pakken vil du også lære om biohacking, noe som er en unik tilnærming til å optimalisere helse, velvære, ytelse og suksess. 

 

Pakken består av 7 e-bøker der temaene drøftes grundig og oversiktlig! + E-Bok om Meditasjon som Ekstra BONUS

Bli en Mester i Facebook Annonsering!

Bli en mester i Facebook annonsering

10 leksjoner (E-Bøker) + Oppgaver + Guider

Personlig support på mail. 

+

BONUS

En guide for å lage en effektiv landingsside. (Ved bestilling i 2023)

 • Inspirasjon til unike salgsannonser, tydelige maler, eksempler og oppgaver for en helhetlig markedsføringsstrategi på Facebook.
 • Konfigurasjon av kampanje, annonsesett og annonse(Oppsett)  
 • Kunnskaper om medieformater og tekster som engasjerer målgruppen. 
 • Mulighet til å lære i ditt eget tempo.

Et  solid fundament som gir trygghet og lønnsomhet i din markedsføring.

Lær å gjennomføre en coachingsamtale!

Lær å gjennomføre en coachingseanse

I denne læringspakken vil vi utforske hvorfor coaching er en uvurderlig ferdighet for alle som ønsker å oppnå personlig vekst, fremgang i karrieren og lederkompetanse.

 • Du lærer hvordan du kan gjennomføre en profesjonell Coachingseanse med en veisøker.
 • Du får over 100 spørsmål til de ulike fasene i en coachingprosess.
 • Du får en rekke maler som kan hjelpe deg til å lykkes med din coachingpraksis
 • Du lærer samtale-teknikken; Motiverende Intervju
 • Og du får en grei innføring i hva som skal til for at du kan satse på en karrierevei som coach! 

Dette er et fantastisk verktøy for at du skal komme godt i gang med din coachingpraksis eller veiledning av andre mennesker. Også uunnværlig hvis du jobber som leder i dag. 

Manifestering og loven om tiltrekning!

Manfifestering

Bli kjent med hemmelighetene bak manifestering og loven om tiltrekning i vår spennende læringspakke! Oppdag ditt potensial for transformasjon og suksess ved å ta det første skrittet mot en ny og inspirerende reise mot personlig vekst og overflod! Realiser dine drømmer i dag!

 

I læringspakken skal du finne kraften og potensialet som ligger i bevisst skapelse av din virkelighet.

 • Pakken består av syv e-bøker som dekker ulike aspekter av manifestering og loven om tiltrekning, samt en bonusbok om den evige søken etter lykke.

 

“Manifestering og Loven om tiltrekning” tilbyr en omfattende og praktisk tilnærming til å forstå og anvende lovene som styrer vår virkelighet. Du får alle verktøyene du trenger for å skape det livet du ønsker de og fortjener.