9ia9swxi4vd593w6hpud57ql5mdrrr186044836088771

Videoressurser til Personlig Fremgang og Påvirkning

Videoene som dere finner her som ressurser er laget til ulike kurs og foredrag jeg har holdt. Samtidig er jo temaene aktuelle for læringspakkene. Se litt forbi at jeg viser til andre leksjoner og kurs underveis. 

Målsetting av 7 livsområder!

Kunsten å overbevise en annen!

Det er sant at jeg har veid frem og tilbake hvorvidt jeg skal ta med de to siste videoene. Årsaken til det er at de er laget for en lokal setting i en samling for et lokalt politisk parti.

 

Jeg holdt meg heller ikke spesielt til manus, mens jeg snakket, men videoen som ble laget i forkant har noen vesentlige poenger som kan være interessant – Og kanskje morsomt. 

 

Så bær litt over med meg:)

Kunsten å overbevise en annen!