9ia9swxi4vd593w6hpud57ql5mdrrr186044836088771
Kursinnhold
Modul 1: Motivasjon er mer enn gulrøtter og anerkjennelse
I modul 1 vil du få 7 leksjoner som handler om motivasjon og hvor vanskelig det er å holde fokus på et eget mål, når så mange andre krever oppmerksomhet. For å lykkes bedre med å oppnå det vi ønsker blir det nødvendig å lage klare strategier, ikke minst ta tiden og oppmerksomheten tilbake. Det er viktig å vite hva som ligger bak målene, hvorfor måloppnåelse er nødvendig og hva det betyr. Du skal jobbe med motivasjon fra flere innfallsvinkler. Samsvarer din lidenskap, årsak og begrunnelse med hvordan du konkretiserer drømmen din og hvordan vil du påvirke deg selv underveis slik at du lykkes? Du vil også lære enkle øvelser for selv-motivasjon. I de følgende leksjonene lærer du en helt ny måte å tenke om motivasjon på. Du ser hvordan motivasjonen din blir dratt til alle kantere og hvordan du selv kan ta tilbake kontrollen over din tid og oppmerksomhet. For at du skal bli i stand til å få det livet som du ønsker deg.
0/9
Målsetting av 7 livsområder!
Vi skal målsette og lage vaner til 7 livsområder og dele disse inn i 7 nivåer: Selvkontroll, helse, relasjoner, kreativitet og skaperkraft, hobbyer og interesser og penger og velstand. Du skal lære om målenes sammensetting og hvordan de er avhengig av - og påvirker hverandre. 
0/7
Design din drømmebedrift!
Vi sal ta et karriereperspektiv, siden jobb og karriere gjerne er en viktig del av livet til svært mange av oss. En meningsløs jobb vil påvirke livet ditt, selv om du er superflink til å finne på meningsfylte aktiviteter på fritiden. Målet med kursmodulen er at du skal finne ut hva din livsoppgave er, altså ditt formål og hva akkurat du trives best å jobbe med. Målet er også at du skal vite hva du skal se etter når du leter etter en jobb og et firma der du vil jobbe. Når du vet det, er det enklere for deg å overbevise en ny potensiell arbeidsgiver om å velge deg. Modulen består av 7 leksjoner som tilnærmer seg temaet på ulike måter. Å designe din drømmebedrift er et verktøy vi skal benytte. Du vil lære hvordan du kan komme frem til ditt formål og livsoppgave, hva som er den røde tråden i din karriere så langt, hva som skal til for at du skal trives på en arbeidsplass og hva som gir den gode meningen for deg.
0/7
Selvtillit og sosial kjemi!
I første modul lærte du om motivasjonens vesen og om ulike motivasjonstriggere. Nå fortsetter vi med motivasjonstriggere, for så å se hvordan dine verdier og selvtillit påvirker dine muligheter for å lykkes. Du skal lære om de virkelige motivasjonstriggerne, altså hva som påvirker deg. Og det er gjerne ikke hva du tror. Vi går videre med smarte og positive mål og fortsetter med verdier, mestring og selvtillit, selvtillit og kroppsholdning og hvordan du kan skape god kjemi mellom deg og en annen. På mange vis, hører temaene sammen og påvirker hverandre.
0/7
Vilje og velstand går hånd!
Nå skal du få 7 leksjoner om vilje og viljestyrke og overraskende nok om lyd, vibrasjoner, farger og tilfeldigheter. Jeg elsker sammensetningen av temaet, siden alle disse vil lede deg til temaet velstand. Derfor tittelen vilje og velstand. Det skal handle om frekvenser og energier som påvirker deg og hvordan du selv kan favne disse for å øke viljen til å oppnå livssuksess. Det jeg egentlig sier, er at det er greit å bruke litt flere energier for å hjelpe viljen og viljestyrken til å holde seg sterk.
0/7
Teknikker og virkemidler!
Du lærer å jobbe med opptak for omprogrammering, visualiseringsmetoder, visjonstavler, tro og tankefeller, Bra boka, takknemlighet og affirmasjon og10 prinsipper for å skape god kjemi. Samtidig får du flere øvelser og metoder underveis i kurset som du kan benytte ovenfor deg selv og andre.
0/7
Mot til å leve din drøm med hjelp fra loven om tiltrekning!
Du er kommet til siste modul og vi skal gripe tak i drømmene dine på nytt. Du har allerede gjort drømmene dine om til mål, nå skal vi gå både tilbake og fremover. De 7 leksjonene du skal få handler mye om drømmer og mot og om hvordan du kan tiltrekke deg det du drømmer om. Prinsippene til loven og tiltrekning vil være den røde tråden gjennom modulen og det vil i stor grad handle om holdning, selve grunnlaget for suksess. Du har allerede fått et godt grunnlag gjennom kurset og nå vil du se enda flere sammenhenger.
0/7
BONUS
Her legges det ut bonuser fremover. De to du fikk i første modul ligger også her. Bonusvideoene er brukt i ulike sammenhenger, så du vil nok reagere på at jeg enkelte ganger viser til andre kurs og foredrag, men innholdet er det samme! Lykke til! Anneli//Ayla Nordic
0/6
Motivasjon og Livssuksess! NY lansering høsten 2023
Om leksjonen

De fleste mennesker ønsker en god helse og mange mener også at det er det viktigste av alt. I denne leksjonen skal du reflektere over dette med helse. Visste du at god helse ikke nødvendigvis er fraværet av sykdom eller et handicap? Sannheten er at du kan ha god livskvalitet, selv om du har vondt i knærne, er døv eller sitter i rullestol.

  • Hvordan ser du på god helse og fysisk aktivitet?
  • Hva vet du om helse utviklingen i samfunnet på et overordnet nivå
  • Hvorfor er det egentlig viktig for deg hva som sies om helse på dette nivået?

Dette er spørsmål du gjerne kan reflektere over. Når du setter deg mål og vaner vil muligheten for å gjennomføre de – leve med vanene over tid og faktisk nå målene, bli påvirket av dine egne holdninger. Et filosofisk nivå, gir deg bevissthet om egne holdninger, noe som er veldig bra når du selv skal skape endringer. 

Du vil fortsette med å reflektere rundt hva god helse er for deg og hva gjør du i dag for å få en god helse om 10 år og om 20 år?

Du skal lære å se på din egen helse som et viktig og kanskje avgjørende livsområde for at du kan leve det gode liv når du har realisert dine mål.

Og god helse er avgjørende på veien mot målet. Uten en sterk kropp og god pust, vil alt bli tyngre for deg. 

Øvelsesfiler
Arbeidsbok_helse.pdf
Size: 59,36 MB
0% Complete